Home


Bewoners de Staay

Historie de Staay

De Staay was in de zestiende eeuw een boerderij annex veerhuis.

Het veerhuis bleef in functie tot het jaar 1866, terwijl de boerderijfunctie tot 1936 bleef bestaan.

In 1929 brandden de stallen en de schuur af, maar werden nog wel opnieuw opgebouwd.

In de Tweede Wereldoorlog raakte de Staay zodanig in verval dat men besloot de boerderij af te breken.

Copyright © All Rights Reserved