Actueel


Bewoners de Staay

Aanleg 2 Jeu des Boules banen

 

Beste medebewoners van de Staay.


In uw brievenbus heeft u een bekendmaking ontvangen van een bewoner van het appartementen-complex Witheren.


Dit schrijven is daarmee ook gericht aan de bewoners van de appartementencomplex Witheren en de Ruysdonk.
Deze bekendmaking komt dus niet van de bewonersgroep de Staay. Het is een eigen initiatief van de voornoemde bewoner Witheren.


Het gaat hier om het aanleggen van niet een maar twee ‘Jeu de Boules” banen aan de overzijde van de laagbouw de Staay direct achter het groene hek of afrastering aan het grasveldje.


Het is de vraag of de bewoners van de Staay hiervan gecharmeerd moeten zijn en/of dit plan op prijs moeten stellen en wel om de volgende redenen.


Er verdwijnt een groengedeelte waar bewoners van de laagbouw op neer zien. Eveneens zal zeker voor de bewoners van de laagbouw overlast ontstaan o.a.:


Door het akoestisch effect tussen de drie flatgebouwen met name echo en weerkaatsing van geluiden kan er door de soms schreeuwende, roepende en jubelende deelnemers wel geluidsoverlast ontstaan. Zeker in de zomermaanden zal er vrijwel iedere dag / avond gebruik worden gemaakt van de banen.


Het is dan gedaan met de rust aan de zijde van de laagbouw en kunnen de balkondeuren en ramen dicht, laat staan rustig op het balkon zitten. Zeker als er twee banen in gebruik zijn.


Er zal dan waarschijnlijk ook wel gebruik van de banen gemaakt gaan worden door andere buurten wat nogal drukte kan geven.

Het is wenselijk om ook aan te geven als u tegen de aanleg van deze banen bent en niet alleen als u voor bent.

--

Met vriendelijke groet

 

Bewonersgroep 'De Staay'


Copyright © All Rights Reserved